Program

 

 

 

PROGRAM Våren/Sommaren 2018

 

 

 

JANUARI

 

Upptaktsmöte, Naturcentrum, Linköping

Lördag 27 januari kl 14.00

Louise och Britt berättar om aktualiteter från regionmötet i Västervik.

Vi byter också fröer och tipsar varandra om odlingsvärda växter.

Kontakt: Louise Vrethem, 070-679 68 94

 

 

FEBRUARI

Årsmöte, Naturcentrum, Linköping

Onsdag 28 februari kl. 18.30

Håkan Palm och Anna-Karin Wingren visar bilder från Påskön.

Sedvanligt årsmöte (se även separat blad). Förtäring serveras.

 

 

MARS

Trädgårdsväxter för vilda bin, Naturcentrum, Linköping

Onsdag 14 mars kl 18.30

Biolog Kjell Antonsson, Naturskötselfunktionen, Länsstyrelsen och som även arbetar på Naturum Tåkern berättar vad vi kan plantera i trädgården för att locka till oss bin.

Kontakt: Britt Näslund, 072-262 28 23

 

 

APRIL

Trädgårdens växtskydd – vänner och ovänner i trädgården, Naturcentrum, Linköping

Lördag 21 april kl 14.00

RST:s trädgårdsrådgivare Lise-Lotte Björkman berättar om växtskydd. Kaffe serveras, kostnad 20 kr.

Kontakt: Britt Näslund, 072-262 28 23

 

 

MAJ

Trädgårdsbesök, Gammalkil

Lördag 26 maj kl 11.00

Margaretha Olofsson, Brånstad Ågård i Gammalkil visar sin trädgård. Ta gärna med kaffekorg. Vägbeskrivning läggs ut på hemsidan och på Facebook i god tid före visningen.

Kontakt: Bo Landberg, 070-547 58 13

 

 

JULI

Tusen trädgårdar

Söndag 1 juli kl 10-17

Registrera din trädgård på www.tradgardsriket.se (Studiefrämjandet kan hjälpa dig att registrera!)

 

2014 höll 704 trädgårdar öppet i landet. 2016 besöktes trädgårdar av mer än 100.000 trädgårdsintresserade i Sverige.

 

 

 

 

Kära medlemmar!

Vad är bland det trevligaste för en trädgårdsvän?

Jo, att besöka trädgårdar – liten eller stor!

Ta chansen att visa din trädgård och få nya trädgårdsvänner att dela tips, inspiration och växter med.

Hör av dig till någon av oss i styrelsen!

 

 

 

 
UA-38989986-1