Program

 

 

 

PROGRAM VÅREN 2019

JANUARI 2019

 

Upptaktsträff, Naturcentrum, Linköping

Lördag 26 januari kl 14.00

Vi byter fröer och tipsar varandra om odlingsvärda växter.

Kontakt: Louise Vrethem, 070-679 68 94

Viktor Säfve håller föredrag om.

Skogsträdgården, odla ätbart med naturen som förebild!

En föreläsning om skogen som inspirationskälla till trädgårdsutformning, om skogsträdgårdar, och om den lilla skogsträdgården på gården Åfallet.

Viktor Säfve driver Åfallet Skogsträdgård i södra Närke tillsammans med sin familj. Där håller de på att etablera en cirka 3 hektar stor skogsträdgård med hundratals olika nyttoväxter. Trädgården är under uppbyggnad. Nöt- och fruktträd, bärbuskar, perenna örter och grönsaker samplanteras med skogens dynamik och struktur som förebild. Åfallet erbjuder självplock av bär, perenna grönsaker och i framtiden även frukt och nötter, de säljer också perenna ätliga växter från sin miniplantskola.

De använder inga kemiska bekämpningsmedel eller konstgödsel. Istället har de naturliga ekosystem som förebilder och utformar sin trädgård på ett ekosystembaserat vis.

- Rik biologisk mångfald, klimatanpassning, pedagogik och hållbart producerad mat är centrala för deras utformning av trädgården.

Om föreläsaren:
Viktor Säfve: Född 1980. Uppvuxen i Norrbotten. Naturvårdare, pedagog, naturguide och trädgårdsentusiast. Spenderar mycket tid med praktiska sysslor på Åfallet, med skogsträdgården, och självhushållning. Jobbar även med naturreservatsskötsel. Arbetar ideellt med skogsfrågor i Sverige, men även med rysk skog. Var en av grundarna av föreningen Skydda Skogen och har varit skogsansvarig på Greenpeace Norden och ordförande för internationella Taiga Rescue Network.

 

FEBRUARI

 

Trädgårdsdesign, Verkstan i Askeby

Söndag 10 februari kl 15.00

Trädgårdsamatörerna bjuder in oss till ett föredrag om trädgårdsdesign med trädgårdsmästare Linda Schillén.

Inträde inkl kaffe 50 kr för Blåklintens medlemmar.

 

Hälsa och trädgård, Naturcentrum, Linköping

Onsdag 13 februari kl 18.00

Cecilia Viklund berättar om natur- och trädgårdsrehabilitering. Hon har arbetat med arbetsträning och ergonomi i trädgårdsmiljö med goda resultat sedan 1997. Fika serveras för 20 kr.

Kontakt: Britt Näslund, 072-262 28 23

 

MARS

 

Årsmöte, Naturcentrum, Linköping

Onsdag 6 mars kl 18

Håkan Palm och Anna-Karin Wingren visar bilder från Machu Picchu

och Galapagos.

Sedvanligt årsmöte (se även separat blad). Förtäring serveras.

 

APRIL

 

Östergötlands trädgårdsmässa, Stadium Arena, Norrköping

12–14 april. Se vidare information i pressen.

 

MAJ

 

Jättegrönt i Gamla Linköping

Söndag 5 maj kl 11-16

 

JUNI

 

Trädgårdsbesök på Skogsgläntan, Korskrog 106, Fornåsa

Lördag 1 juni kl 14.00

Försäljning av Gunnbäcks konstigheter. ”Nytt av gammalt med trädgård som inspiration. Vi älskar att skapa med olika material och uttrycksformer. Återbruka det som finns men även skapa nytt.”

Ta gärna med fikakorg.

Kontakt: Bo Landberg, 070-547 58 13

 

Besök på Örtagården i Skänninge och Botanicus plantskola i

Järstad

Lördag 29 juni kl 11

Vi träffas på Helgonagatan 4, Skänninge vid Örtagården. Efter örtagårds­vandringen åker vi till Lennart Fredriksson på Botanicus där vi kan köpa växter och dricka medhavt fika.

Kontakt: Bo Landberg, 070-547 58 13

 

AUGUSTI

 

Trädgårdsmarknad – Mjölby hembygdsgård (länk)

Lördag 10 augusti kl 10–15

Kontakt: Gert Ström, 0142-154 87 och Anita Wieslander, 070- 627 99 10

 

 

 

 

 

Kära medlemmar!

Vad är bland det trevligaste för en trädgårdsvän?

Jo, att besöka trädgårdar – liten eller stor!

Ta chansen att visa din trädgård och få nya trädgårdsvänner att dela tips, inspiration och växter med.

Hör av dig till någon av oss i styrelsen!

 

 

 

 
UA-38989986-1