Program

 

 

Höst/Vinter 2019

 

Augusti

 

Trädgårdsmarknad – Mjölby hembygdsgård

Lördag 10 augusti kl 10–15

Kontakt: Gert Ström, 0142-154 87 / Anita Wieslander, 070- 627 99 10

 

 

Besök på kolonilotter - Valla i Linköping

Lördag den 24 augusti kl 14:00

Vi träffas på parkeringen Gamla Linköping för gemensam promenad till kolonin där Krister Hill möter och visar oss runt. Därefter dricker vi medhavt kaffe och kan köpa trädgårdsdekoration av keramik.                                         Kontakt: Bo Landberg, 070-547 58 13

 

September

 

Hur kan vi använda vår skörd? -  Biblioteket Mantorp

Tisdag den 3 september kl:18-19

Elever från Dackeskolan i Mjölby visar några rätter på vad vi kan använda vår skörd till.

Se vidare Hemsidan eller Facebook

Kontakt: Bo Landberg, 070-547 58 13

 

 

Skördefest - Naturcentrum

Lördag den 14 september

Se vidare i dagspressen

 

 

Studiebesök hos Viktor Säfve  i  Åfallets skogsträdgård -   Hjortkvarn

Lördag den 28 september

Samåkning från I-huset's norra ( lilla) parkering 12.00 för att vara vid Åfallet 13.00 .

På torpgården Åfallet håller vi på att etablera en skogsträdgård med hundratals olika nyttoväxter. Nöt- och fruktträd, bärbuskar, perenna örter och grönsaker samodlas med skogens dynamik och struktur som förebild.
Rik biologisk mångfald, klimatanpassning, pedagogik och hållbart producerad mat är centrala för vår utformning av trädgården. www.matskog.com

Vägbeskrivning: Kör till byn Hjortkvarn (riksväg 51), tag av mot Haddebo/Närkesberg. I slutet av Haddebo, följ skyltar mot Åfallet Skogsträdgård.

Kontakt: Louise Vrethem 070-6796894

 

 

November

 

Föreläsning - odlingsmetoder

Lördag 9 november kl.14-16 i Naturcentrum i Linköping

Marek Rolinec, ordförande i FOBO, Linköping, håller gästföreläsning om ekologisk odling med hjälp av naturliga och kretsloppsanpassade odlingsmetoder

Kontakt: Anders Hägerström 070-8379129

 

 

 

Januari 2020

 

Upptaktsmöte på Naturcentrum

Lördag 25 januari kl. 14-16

Nu är det dags för 20-års jubileum !

Mer information kommer i vårens program

 

 

Kära medlemmar!

Vad är bland det trevligaste för en trädgårdsvän?

Jo, att besöka trädgårdar – liten eller stor!

Ta chansen att visa din trädgård och få nya trädgårdsvänner att dela tips, inspiration och växter med.

Hör av dig till någon av oss i styrelsen!

 

 

 

 
UA-38989986-1