Styrelsen

Ordförande     
Louise Vrethem 0706-79 68 94 Rökinge, 590 76 Vreta Kloster     
e-post: lt.vrethem@live.se   
     
Vice Ordförande     
Bo Landberg
0705-47 58 13 Sjösätter, Sjögestad, 590 48 Vikingstad
e-post: bo.landberg@live.se
     
Sekreterare      
Anna-Karin Wingren 013-164250 Sarvstigen 5, 587 29 Linköping
e-post: anna-karin.wingren@spray.se  
     
Kassör      
Margareta Risarp 013-667 22 Kungsbrovägen 24, 590 72 Ljungsbro      
e-post: margareta.risarp@gmail.com     
     
Ledamöter:     

Britt Näslund Strömberg 013-14 15 20 Storsvängen 13, 587 29 Linköping      
e-post: britt.naslund@gmail.com          

Emma-Gunilla Lundborg 013-126308 Elsa Brändströms gata 8, 58227 Linköping

Gun Ring 013-141788 Furugatan 5, 58245 Linköping
e-post: gun.ring@allt2.se

Karin Dreilich 013-52563 Porsvägen7,59054 Sturefors
e-post: karin.3lich@gmail.com

Gert Ström 0142-15487 Runögatan 15, 59543 Mjölby
epost: 0142.15487@telia.com

Styrelsesuppleanter:

Anna-Kristina Wagndal 013-27 47 55 Trumslagaregatan 49, 582 16 Linköping      
e-post: anna.wagndal1@comhem.se 

Lisbeth Antonsson 0144-102 73 Björkvägen 3, 559 32 Ödeshög 
e-post lis.antonsson@gmail.com


Revisorer:     

Agnetha Öfverström 013-65403 Bäverstigen 13, 590 72 Ljungsbro
   
Anders Ekström 013-63948 Lindsdalsgatan 10, 590 72 Ljungsbro
anders.r8n@gmail.com

 


Valberedningkommitté:    

Gunilla Pettersson (sammankallande) 013-331068, Granhammar 1, 585 61 Linghem

Peter Giger 0142-17510, Villagatan 4, 595 30 Mjölby
        
Annika Malmström 013-10 01 29 Konvaljegatan 18, 582 46 Linköping      
e-post: annika.malmstroem@gmail.com  

Suppleant: Barbro Prestor 0142-12037cGrönlund Björkhaga, 595 92 Mjölby
e-post: barbro.p@hotmail.com

Programkommitté:

Britt Näslund Strömberg
Annika Malmström
Emma-Gunilla Lundborg
     
Medlemsregister:
Margareta Risarp    
     
Lotterier:     
Louise Vrethem

 

Vi efterlyser Dig som är intresserad att hjälpa oss med lotteriförsäljning m m.
Allt arbete i föreningen är ideellt.

 
UA-38989986-1